Të Reja

04/06/2020

Evita: “Best Collaborative Partner 2019”

Evita merr çmimin “Best Collaborative Partner 2019” nga Johnson&Johnson.
06/08/2019

Diaverum shpreh interesin për Koncesionin e Hemodializës në Shqipëri

Në shtator të vitit 2015 Ministria e Shëndetësisë shpalli Kompaninë Evita sh.p.k. me Spitalin Amerikan sh.a. fitues të koncesionit/partneritetit publik privat “Për ofrimin e shërbimit të […]
18/01/2018

DiaVita zhvillon trajnimin për menaxhimin e urgjencave mjekësore

Edukim në vazhdim i stafit mjekësor sipas protokolleve europiane në qendrat e dializës. Ky ishte qëllimi i trajnimit një javor (11-16 dhjetor) të zhvilluar nga shoqëria […]
16/11/2017

Mentor Workshop

Ky workshop u organizua nga eVita në bashkëpunim me kordinatorin përgjegjës për organizimin shkencor të aktivitetit: Dr. Peter Zorman dhe me pjesmarrjen e 50 mjekëve kirurgë […]
16/11/2017

Sfidat e trajtimit të pacientëve me sëmundje renale kronike në hemodializë

Projekt i iniciuar nga Shërbimi i Nefrologjisë dhe Shoqata e Nefrologjisë për edukimin në vazhdim me temë: Trajtimi i të Pacientëve me Sëmundje Renale Kronike në […]
01/04/2017

Prezantimi i Produktit INNOHEP

Ky simpozium u organizua nga eVita në bashkëpunim me Leo Pharmaceutical Hellas, më datë 1 Prrill 2017, pranë The Plazza Hotel me pjesmarrjen e rreth 90 […]