Our office

  • eVita Albania
    Autostrada Tirane-Durres, Km 8
    Rruga "Paralele", Ndertese Private
    Kashar, Tiranë, Shqipëri

 
eVita do të thotë një kompleks i shpërndarjes logjistike, një staf specialistësh të angazhuar për të parashikuar dhe përmbushur nevojat e një klientele të madhe dhe heterogjene dhe mbi të gjitha një realitet koherent në një treg të dominuar nga dinamika e globalizimit.