06/08/2019

Diaverum shpreh interesin për Koncesionin e Hemodializës në Shqipëri

Në shtator të vitit 2015 Ministria e Shëndetësisë shpalli Kompaninë Evita sh.p.k. me Spitalin Amerikan sh.a. fitues të koncesionit/partneritetit publik privat “Për ofrimin e shërbimit të […]